Liên hệ

036 3366 999

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy, 9h-18h

Email

hocvienmc.edu.vn@gmail.com

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà Ellipse, 110 Trần Phú, Hà Đông, HN